Game Ridge Racer Slipstream Hack Tiền Cho Android

Game Ridge Racer Slipstream Hack Tiền Cho Android

qrcode
Bạn đang sử dụng Desktop .
Để tải lại vui lòng chọn phiên bản tương ứng cho thiết bị của bạn dưới đây:
Lưu ý:
- Bước 1 : Gỡ phiên bản Ridge Racer Slipstream hiện tại trong máy (nếu có).
- Bước 2 : Mở “Hack Mobius Final Fantasy v1.5.101” lên và chấp nhận điều khoản, đợi 1 lúc nó download dữ liệu về máy bạn, nó sẽ hỏi cài đặt 1 lần nữa, các bạn cài đặt theo nó là xong. Mở game lên và thưởng thức thôi
- Bước 3 : Tải về Data thêm cho game. Giải nén được thư mục com.namcobandaigames.ridgeracerss. Copy thư mục theo đường dẫn Android/Obb
Scan KasperskyQuét Virus: An toàn

Dành cho các máy: Hệ điều hành: Android;

Dành cho các máy: Hệ điều hành: Android;