Last Day on Earth Hack Tiền/Bất Tử (Mod Money/Full)

Last Day on Earth Hack Tiền/Bất Tử (Mod Money/Full)

qrcode
Bạn đang sử dụng Desktop .
Để tải lại vui lòng chọn phiên bản tương ứng cho thiết bị của bạn dưới đây:
Hướng Dẫn Cài Đặt Game Last Day on Earth: Survival Hack/Mod:
Chú ý 1: Dung lượng game là dung lượng sau khi cài đặt chứ không phải là dung lượng lúc tải về !
Chú ý 2: Game có 3 kiểu mod khác nhau. vui lòng chọn kiểu mod theo ý của bạn với các tính năng được nêu ở đầu bài viết !
- Bước 1 : Gỡ phiên bản Last Day on Earth: Survival hiện tại trong máy (nếu có).
- Bước 2 : Cài đặt đầy đủ các bản hack dưới đây
- Bước 3 : Mở “ Hack Last Day on Earth ” lên và chấp nhận điều khoản, đợi 1 lúc nó download dữ liệu về máy bạn, nó sẽ hỏi cài đặt 1 lần nữa, các bạn cài đặt theo nó là xong. Mở game lên và thưởng thức thôi
Mở kết nối để tự cập nhật phiên bản hack mới nhất
Scan KasperskyQuét Virus: An toàn

Dành cho các máy: Hệ điều hành: Android;

Dành cho các máy: Hệ điều hành: Android;

Dành cho các máy: Hệ điều hành: Android;