Game Plunder Pirates Hack Tiền Cho Android

Game Plunder Pirates Hack Tiền Cho Android

qrcode
Bạn đang sử dụng Desktop .
Để tải lại vui lòng chọn phiên bản tương ứng cho thiết bị của bạn dưới đây:
Lưu ý:
- Gỡ phiên bản Plunder Pirates hiện tại trong máy (nếu có).
- Tải về phiên bản hack dưới đây,chấp nhận điều khoản (nếu có) để hack game
- Tải về Data thêm cho game. Giải nén được thư mục com.roviostars.pirates. Copy thư mục theo đường dẫn Android/Obb
Scan KasperskyQuét Virus: An toàn

Dành cho các máy: Hệ điều hành: Android;

Dành cho các máy: Hệ điều hành: ;